Οδηγίες αντικατάστασης Δελτίου Ταυτότητας και Άδειας Οδήγησης για τους πληγέντες

Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας 
Για τους ανθρώπους πληγέντες που δεν έχουν πλέον το Δελτίο Ταυτότητάς τους χρειάζονται τα εξής: 
  • 2 Ασπρόμαυρες φωτογραφίες ταυτότητας
  • 1 μάρτυρας με την ταυτότητά του
  • Να υποβάλλουν την αίτηση στο Α/Τ κατοικίας τους ή στις κινητές Αστυνομικές Μονάδες μονάδες 

ΔΕΝ χρεώνεται παράβολο

 
Αντικατάσταση Διπλώματος Οδήγησης
 
 Με δεδομένη την ύπαρξη δελτίου ταυτότητας, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την απώλεια ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Το αποδεικτικό από το Αστυνομικό Τμήμα, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας (ή στο ΚΕΠ), όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:

 

·           Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

 

·           Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

 

·           Φωτοτυπία της ταυτότητας (Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας).

 

 ΔΕΝ καταβάλλεται οποιοδήποτε παράβολο.

 

Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, πρώτα θα πρέπει να γίνει η έκδοση – αντικατάσταση του. Σημειώνεται ότι η έκδοση – αντικατάσταση  των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας (καταστραμμένων ή απολεσθέντων) πραγματοποιείται ατελώς, χωρίς καταβολή παραβόλου.
Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή