Πρόσκληση για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Ραφήνας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
 2. Λήψη απόφασης  περί  3ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ έτους 2018 για την ανάθεση της εφαρμογής και προσαρμογής στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ραφήνας.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την παράταση της σύμβασης του έργου “Αναβάθμιση αντλιοστασίου δεξαμενής Καλλιτεχνούπολης - περίφραξη υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων”.
 5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους υπ’ αριθμ. 367/2018, 527/2018 και 524/2018 χρηματικούς καταλόγους.
 6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης.
 7. Λήψη απόφασης περί έκδοσης εντάλματος για τη λογιστική τακτοποίηση της Ταμειακής Υπηρεσίας.
 8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 25/2018 Πράξης του ΔΣ, περί ορισμού μελών για την επιτροπή ενστάσεων.
 9. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας
  “Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας”.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-7252 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-7254 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-3190 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΚΗΟ-6070 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.
 14. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης των διαδικασιών ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή