Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση - Δείτα τα θέματα που θα συζητηθούν

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση Ι, «Προμήθεια σαρώθρου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19764/15-05-2018 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στο πρώην Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο για τη στέγαση εκπαιδευτικών αναγκών λειτουργίας του Β’ Γυμνασίου Ραφήνας έως την κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: Αποκαταστάσεις οδοποιίας από βλάβες ύδρευσης – αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Πικερμίου.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού με τοποθέτηση δύο στύλων ηλεκτροδότησης ΔΕΔΔΗΕ με φωτιστικό σώμα επί της οδού Ν. Ζέρβα της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.

5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους υπ’ αριθμ. 367/2018, 527/2018, 525/2018, &363/2018 Χρηματικούς Καταλόγους.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ αρ. 26/2018 απόφασης του Διοικ. Σ/λίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον απολογισμό εσόδων –εξόδων έτους 2016.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης εποχικού προσωπικού για την αντιπυρική περίοδο έτους 2018.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών παραγωγής, εκτύπωσης & εμφακέλωσης των λογαριασμών ύδρευσης.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών συγκέντρωσης στοιχείων & δεδομένων για τη διαδικασία αδειοδότησης αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

11. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας».

12. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, προμηθειών & υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή