«Να αξιολογείς τους ανθρώπους με βάση τις δυνατότητές τους, όχι την ιστορία τους»

Ποια είναι η χρησιμότητα ενός Συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης;

«Να αξιολογείς τους ανθρώπους με βάση τις δυνατότητές τους, όχι την ιστορία τους»

Η αναγκαιότητα ενός Συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης έχει απασχολήσει τόσο τον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Πολλοί είναι εκείνοι που αδυνατούν να πεισθούν για την χρησιμότητά του, ενώ αρκετές είναι οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις που έχουν προκύψει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στις εταιρείες. Είναι απαραίτητο να αναλογισθούμε ότι η αξιολόγηση των εργαζομένων είναι συνδεδεμένη με την αλλαγή της κουλτούρας ενός οργανισμού και κατά συνέπεια έχει βαρύνουσα σημασία στη σημερινή εποχή, όπου όλα μεταβάλλονται. Για να μπορεί όμως να θεωρηθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης επιτυχημένο θα πρέπει να πληροί μία και μοναδική προϋπόθεση. Να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο, ώστε να γίνεται αποδεχτό, τόσο από τους αξιολογητές, όσο και από τους αξιολογούμενους.

 Τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Απόδυσης και ποιοι είναι οι στόχοι του;

Η αξιολόγηση της Απόδοσης είναι μια διαδικασία, μέσω της οποίας ο αξιολογητής αξιολογεί την συμπεριφορά του αξιολογούμενου, μέσω κριτηρίων που έχει ορίσει η ίδια η επιχείρηση. Η αξιολόγηση της απόδοσης έχει ως στόχο να αυξήσει την  παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του εργαζομένου και κατά συνέπεια του οργανισμού. Αποτελεί μια δομημένη διαδικασία που έχει ως σκοπό να  στο να εκτιμήσει και να επηρεάσει τη συμβολή του εργαζόμενου στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας του. Η απόδοση των εργαζομένων είναι το σύνολο των αποτελεσμάτων που παράγονται σε μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Για τον οργανισμό η απόδοση σχετίζεται με τη μέτρηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Για το άτομο η απόδοση μεταφράζεται σε κάποιες συμπεριφορές και ενέργειες που βαθμολογούνται από τους ανώτερους του και σε αρκετές περιπτώσεις από τους συναδέλφους του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο λαμβάνει χώρα την περίοδο που γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. 

Βασικό στοιχείο ενός συστήματος αξιολόγησης είναι να γίνουν σαφείς οι στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνει και οι στόχοι αυτοί να είναι ξεκάθαροι τόσο σε αξιολογητές, όσο και σε αξιολογούμενους. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης συντελεί στα εξής:

  • Αποτελεί το μέσο εξακρίβωσης για το εάν ένας εργαζόμενος είναι ο κατάλληλος για μια θέση εργασίας, δηλαδή εάν γίνεται σωστή χρήση των δεξιοτήτων του στη θέση που έχει τοποθετηθεί.

Βοηθά τους εργαζομένους να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Να μπορεί να γίνει εξακρίβωση, εάν ένας εργαζόμενος είναι ο κατάλληλος για μια θέση εργασίας, αν δηλαδή αξιοποιούνται οι δεξιότητές του.

  • Εντοπίζει και επισημαίνει τις ανάγκες για ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.
  • Συμβάλλει στο να εντοπίζονται τα αίτια των προβλημάτων και οι αρμόδιοι να παίρνουν τη σωστή στάση για την αντιμετώπισή τους.
  • Βοηθά στον καθορισμό των ατομικών στόχων που με τη σειρά τους συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της επιχείρησης.
  • Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα υπευθυνότητας των εργαζομένων και βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων.

Η τακτική και συνεπής αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων σε έναν οργανισμό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για την πορεία του οργανισμού, όσο και για την ανάπτυξη του ίδιου του εργαζόμενου. Ένα βασικό πλεονέκτημα της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων είναι ότι μέσω αυτής η επιχείρηση είναι σε θέση να ανακαλύψει τα δυνατά σημεία και τα σημεία βελτίωσης των εργαζομένων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσής τους.

Η θέσπιση στόχων βοηθά στην εξέλιξη των εργαζομένων, καθώς ενισχύουν την προσπάθεια τους, αυξάνουν την επιμονή τους και τους ενθαρρύνουν να βρουν νέους τρόπους για την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι μέσω της αξιολόγησης είναι σε θέση να ενημερώνονται για την πορεία και την απόδοσή τους στον οργανισμό, καθώς και την συμβολή τους στην επίτευξη των μελλοντικών εταιρικών στόχων.

Ο προϊστάμενος έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τους υφισταμένους του, να επικεντρωθεί στις αναπτυξιακές τους ανάγκες και να βελτιώσει την παραγωγικότητα της ομάδας του.

Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα οποία έχει σχεδιασθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας η συγκεκριμένη διαδικασία έχει αρνητική χροιά, καθώς έχει συνδεθεί στη συνείδηση των εργαζομένων με ενέργειες ελεγκτικού περιεχομένου. Εάν η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται περιστασιακά ή δεν αποσκοπεί στους προαναφερθέντες στόχους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σαν ένα εργαλείο ρουτίνας, καθώς και σαν ένα είδος πίεσης των προϊσταμένων προς τους υφισταμένους τους. Για να μπορέσει η αξιολόγηση να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει ο αξιολογητής να είναι αντικειμενικός και να μην βασίζει τις κρίσεις του σε προσωπικές εμπειρίες και γενικότητες. Σε καμία περίπτωση ο αξιολογητής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ενώ οφείλει να αξιολογεί συμπεριφορές και όχι τον χαρακτήρα του εργαζομένου. Το κλειδί της επιτυχίας ενός συστήματος αποτελεί και η υποστήριξη του από τη διοίκηση του οργανισμού. Όσο μεγαλύτερη υποστήριξη υπάρχει εκ μέρους της διεύθυνσης του οργανισμού στην διαδικασία, τόσο αποτελεσματικότερη γίνεται η εφαρμογή της και αυξάνονται οι πιθανότητες αποδοχής από το σύνολο των εργαζομένων.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Απόδοσης για να είναι αποδεχτό και αποτελεσματικό θα πρέπει να ωφελεί τόσο την επιχείρηση, όσο και τους εργαζομένους της. Οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υπολογίζουν πέραν του δικού τους οφέλους και το όφελος του εργαζόμενου. Είναι σημαντικό να εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο που θα αξιολογούν τον κάθε εργαζόμενο, έχοντας υπόψη την διαφορετικότητα του κάθε ατόμου αλλά και την ψυχολογία που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση και την διάθεση. Η αξιολόγηση των στελεχών θα πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και η όλη διαδικασία οφείλει να αφήνει μεγάλα περιθώρια συμμετοχής του εργαζομένου. Μέσω των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν  και να αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η ουσιαστική πρόοδος μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης είναι εκείνη που τονώνει την εμπιστοσύνη, το ηθικό και έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία του οργανισμού. Η διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι αναγκαία για μια επιχείρηση αφού αξιοποιεί τις λειτουργίες της, επαναπροσδιορίζει τις αξίες και τους στόχους της και βοηθάει στην ανάπτυξή της.

Κατερίνα Ελευθεριάδου

Consultant

Επιστημονικός Συνεργάτης επιχείρησης Ζicon

Master in Human Resources

Master of Business Administration

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή