Ο Σπύρος Παππάς μιλάει για ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης στο Μαραθώνα

Εντυπη έκδοση τεύχος Φεβρουαρίου 2018 

Η κοινωνία σήμερα περνά δύσκολες ώρες το ίδιο και ο τόπος μας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις δύσκολες αυτές ώρες δεν έχει ανάγκη από πεφωτισμένους σωτήρες, μοναχικούς τοπικούς ηγέτες και αλεξιπτωτιστές. Έχει ανάγκη από άτομα υπεύθυνα, έντιμα, ικανά που θα προτάξουν μια νέα πρόταση, ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, βασισμένο στις ανάγκες του σήμερα με στόχο το αύριο.

 

Η κοινωνία ζητά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να υποκαταστήσει, στο μέτρο του δυνατού, το ελλειμματικό κεντρικό κοινωνικό κράτος δημιουργώντας σταθερές και μόνιμες δομές για την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοτών και απαιτεί περισσότερη συλλογική προσπάθεια, ανοιχτή διακυβέρνηση, οργάνωση διαλόγου σε επίπεδο γειτονιάς, άμεση συμμετοχή των πολιτών και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Χρειάζεται επομένως εκείνο το νέο αίμα που θα φέρει το νέο και θα το υλοποιήσει.

 

Από την πλευρά της η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί, όσο το δυνατόν καλύτερα στα αιτήματα της κοινωνίας οφείλει να αναδιοργανώσει τις διοικητικές της δομές, να εξορθολογήσει τις διοικητικές διαδικασίες, να βελτιστοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και να φροντίσει ιδιαίτερα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας καθώς και για την ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση.

 

Οι συνθήκες, σήμερα, είναι ώριμες για μια νέα αντίληψη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια αντίληψη συνεργασιών και σύνθεσης απόψεων. Γι’ αυτό πρέπει να τολμήσουμε. Δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει να το επιχειρήσουμε. Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή όλων κρίνεται απαραίτητη. Απαραίτητη επίσης είναι και η κατάθεση προτάσεων. Προτάσεων δημιουργικών, ρεαλιστικών έτσι ώστε συνθέτοντάς τες να μπορούμε να δημιουργήσουμε το δήμο της επόμενης 20ετίας.

 

Ο Δήμος Μαραθώνος καλείται πλέον εκ των πραγμάτων να υπηρετήσει, με σχέδιο και πρόγραμμα, μια διαφορετική σχέση με την κοινωνία και να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης. Το νέο αυτό μοντέλο της τοπικής διακυβέρνησης, που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για την αναβάθμιση και την ολοκληρωμένη οικονομική, κοινωνική και αστική ανάπτυξη του Δήμου μας, μπορεί να βασιστεί στους παρακάτω άξονες:

 

  1. Αναβάθμιση της πρόσβασης του πολίτη στις Υπηρεσίες του Δήμου. Πρέπει να σχεδιάσουμε την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου. Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την ορθολογική διαχείριση, πρέπει να αξιολογηθεί και να αναμορφωθεί το Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Για την αναδιοργάνωση αυτή, απαραίτητη είναι η βελτίωση και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου μας.

 

  1. Προώθηση της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης. Κάθε πρωτοβουλία με στόχο τη συμμετοχή ξεκινά από την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός συγκεκριμένου θέματος-προβλήματος που πρέπει να γίνεται με τρόπο λογικό, καλοπροαίρετο και ανοιχτόμυαλο, με πρόθεση κατάληξης σε μια απόφαση. Η αμεσότητα που δημιουργείται σε κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των στελεχών της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών διευκολύνει την εφαρμογή κρίσιμων πολιτικών τοπικού επιπέδου, περιφερειακού και εθνικού.

Η προώθηση επίσης της ηλεκτρονικής, ανοικτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης πρέπει να αποτελεί, και για τον Δήμο Μαραθώνος, στρατηγικό στόχο προκειμένου να ενδυναμωθούν οι αρχές της διαφάνειας και τη λογοδοσίας και να τονωθεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.

 

  1. Ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης. Η ταυτότητα της πόλης σηματοδοτείται από την αρχιτεκτονική, την πολεοδομική, τη χωροταξική οργάνωση και από τη φύση των τοπίων της. Συνδέεται με τη μοναδικότητά τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το πολιτιστικό περιβάλλον και η ιστορική κληρονομιά είναι από τους βασικούς παράγοντες έλξης για έναν τόπο ή για μια πόλη. Ο Δήμος Μαραθώνος είναι μια εμβληματική περιοχή γιατί είναι χώρος ιστορικής μνήμης και παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Έχει επίσης τοπία φυσικού κάλλους, μνημεία, θαλάσσιο μέτωπο και πολλά άλλα.

 

  1. Ανάδειξη της δημιουργικής πόλης. Οι πόλεις χρειάζονται έξυπνες λύσεις. Στο πλαίσιο της επιδίωξης της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, ο Δήμος Μαραθώνος έχει όλες τις προϋποθέσεις αλλά και την υποχρέωση να σχεδιάσει τη λειτουργία του ως «Έξυπνης και Δημιουργικής Πόλης». Για το λόγο αυτό χρειάζονται προγράμματα ανάπτυξης και καινοτόμες δράσεις, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του internet.

 

  1. Αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας προσώπων και αγαθών. Ο Δήμος οφείλει να λάβει μέτρα έναντι της εγκληματικότητας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος κ.λπ. και να συνεργαστεί με το αρμόδιο υπουργείο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό περιβάλλον.

 

  1. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους συνανθρώπους μας, που η τύχη και η κρίση τους έσπρωξε στο περιθώριο. Πρέπει να υπάρξει αναπτυγμένο ένα «κοινωνικό δίχτυ προστασίας», να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και να αναβιώσει ο εθελοντισμός και η διάθεση για προσφορά της κοινωνίας των πολιτών.

 

  1. Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος πρέπει να φροντίζει να δημιουργεί και να αναδεικνύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πρέπει να αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως «αστικό οικοσύστημα», λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της πόλης, τους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα και τον αέρα. Πρέπει να φροντίζει για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, για την οικολογική ισορροπία, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, με μείωση σπατάλης ενεργειακών πόρων.

 

  1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ο Δήμος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, το σχεδιασμό της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου αυτού και τη δημιουργία του μηχανισμού για την αξιοποίηση.

 

  1. Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Απαραίτητη για το Δήμο μας είναι η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας και η συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ευπαθών και ειδικών κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος χρειάζεται να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση πολιτικής άθλησης για τους Δημότες και να αυξήσει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.

 

  1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν οι νέες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης. Για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το δημιουργικό δυναμικό του Δήμου μας, χρειάζεται απαραιτήτως η αύξηση της τοπικής αυτονομίας, η ενίσχυση της τοπικής συμμετοχής και η ενθάρρυνση του τοπικού πειραματισμού, με νέες τεχνολογίες και καινοτόμους θεσμούς.

 

Επειδή λοιπόν, σήμερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να δώσει απάντηση στην καθημερινότητα, στην αλληλεγγύη, στην κοινωνική συνοχή και στη δημοκρατική λειτουργία οι προτάσεις αυτές μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν την αφετηρία και την αφορμή για έναν ευρύτατο, γόνιμο, ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο.

 

Ο εκπαιδευτικός κ. Σπύρος Παππάς, είναι εγκατεστημένος με τη σύζυγό του και τα δυο παιδιά τους, καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής στη Νέα Μάκρη όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Είναι καθηγητής ξένων γλωσσών, με σπουδές στη Γαλλία.

Η συμμετοχή του σε συλλόγους και η εθελοντική και άμισθη προσφορά του στον τέως Δήμο Νέας Μάκρης, με επίκεντρο την εκπαίδευση, έχουν αποδώσει καρπούς. Ως ενεργός πολίτης, συμμετέχει στα κοινά και παρεμβαίνει με προτάσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις στα τοπικά πράγματα.

Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή