ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Πώς συνδέεται το Κτηματολόγιο με τους δασικούς χάρτες;

Οι δασικοί χάρτες εξετάζουν την ύπαρξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δημόσιες εφόσον δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και για το λόγο αυτόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Κτηματολογίου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, των Κυκλάδων και των νησιών Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Κυθήρων κ.ά.

2. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης την περίοδο των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών;

Εφόσον για την περιοχή όπου ανήκει το ακίνητό του έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων δασικών χαρτών, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον τεχνικό σύμβουλο μηχανικό (κυρίως αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό) ή δασολόγο, ώστε να τον συμβουλέψει πώς πρέπει να κινηθεί ανάλογα το χαρακτηρισμό που έχει το ακίνητο (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΑ, ΑΝ κ.λ.π.). Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντίρρηση και όχι κάποια άλλη διαδικασία, θα πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να καταθέσει Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή δασολόγο, Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό και τους τίτλους του ακίνητου ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση που δεν έχει αναρτηθεί κάποια διοικητική πράξη (όπως παραχωρητήριο, αναδασμοί, πράξης χαρακτηρισμού) και υπάρχει λανθασμένος χαρακτηρισμός, πρέπει να καταθέσει ατελώς αντίρρηση για πρόδηλα σφάλματα. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να κινηθεί ο ιδιοκτήτης εφόσον το ακίνητό του έχει αγροτική χρήση και επιδοτείται. Με την αίτηση πρόδηλου σφάλματος πρέπει να καταθέσει αντίγραφο από τη δήλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Οι πολίτες που έχουν λάβει στα χέρια τους από το Κτηματολόγιο διάγραμμα/ φύλλο στο οποίο απεικονίζεται η περιουσία τους ως διεκδικούμενη δασική χρειάζεται να υποβάλουν αντίρρηση;

Όσον αφορά τους πολίτες που έχουν λάβει επιστολές από το Κτηματολόγιο, χρειάζεται να κάνουν την ένστασή τους στην Ε.Κ.Χ.Α. όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Η Επιτροπή του Εθνικού Κτηματολογίου σ΄αυτή την περίπτωση κρίνει ποιος θα εγγραφεί ως ιδιοκτήτης στο υπόψη ακίνητο και όχι ποια έκταση είναι δασική. Δηλαδή μπορεί να κρίνει ότι αποτελεί ιδιωτικό δάσος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, καθώς άλλη Επιτροπή της Δ/νσης Δασών θα κρίνει εάν ορθώς μία έκταση χαρακτηρίστηκε ως δασική. Σε κάθε περίπτωση, δύναται ένας δασολόγος να σας συμβουλεύσει.

4. Αν οι δήμοι καταθέσουν τις οικιστικές πυκνώσεις εντός χρονικών πλαισίων, αυτό σημαίνει αυτόματα και τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων;

Όχι, με την κατάθεση της οικιστικής πύκνωσης αυτό που γίνεται είναι να εξαιρείται από τη διαδικασία της ανάρτησης. Δηλαδή, όταν θα κυρωθεί ο δασικός χάρτης, δεν θα περιλαμβάνεται η περιοχή της οικιστικής πύκνωσης.

Δεν νομιμοποιούνται και ούτε εξαιρούνται από το δασικό χαρακτήρα. Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση, στην οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι περιπτώσεις.

5. Τι θα γίνει αν τελικά δεν υποβάλει αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη;
Αν ο ιδιοκτήτης δεν υποβάλει αντίρρηση, στις περισσότερες περιπτώσεις κινδυνεύει να χάσει την ιδιοκτησία του ακινήτου του και να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις με αίτησή του μπορεί να διεκδικήσει μόνο δικαίωμα αγροτικής χρήσης. Η διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών προβλέπει μετά το πέρας της υποβολής αντιρρήσεων εντός 45 ημερών να γίνει μερική κύρωση του δασικού χάρτη όπου δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις.

6. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την εξέταση των αντιρρήσεων;

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών, σε περίπτωση που το ακίνητο δεν υπόκειται πλέον στη δασική νομοθεσία, δεν απαιτείται να γίνει τίποτα εκτός από τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ένσταση στο Κτηματολόγιο (αν είχε δηλωθεί ως δασικό). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είτε θα απαιτηθεί εξαγορά, είτε άδεια χρήσης για καλλιέργεια, είτε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το διαχειριστεί ως δασικό, δηλαδή δεν θα μπορεί να το κτίσει.

7. Γιατί ένας πολίτης πρέπει να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του στο Κτηματολόγιο;

Ο βασικός λόγος είναι για να την κατοχυρώσει και να την προστατέψει από καταπατήσεις και διάφορων ειδών διεκδικήσεις.

8. Τι όμως μπορεί να γίνει αν κάποιος δεν προβεί σε δήλωση στο Κτηματολόγιο;

Τα άμεσα προβλήματα θα είναι ότι δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του και θα αναγκαστεί να εμπλακεί σε ταλαιπωρία για να προβεί έστω και σε εκπρόθεσμη δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο, ενώ θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και χρόνος για τη δήλωσή του. Αν όμως τελικά δεν προχωρήσει ούτε σε εκπρόθεσμη δήλωση, τότε κινδυνεύει το ακίνητό του να καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη με τον κίνδυνο να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο μετά το τέλος της σύνταξης του Κτηματο-λογίου στην περιοχή του. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διεκδικήσει δικαστικά αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην περίπτωση που ένα ακίνητο φέρει εγγραφή κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο και ο πραγματικός ιδιοκτήτης αποφασίσει να γράψει το όνομά του, τότε μόνο με αγωγή αναγνώρισης κυριότητας στα δικαστήρια θα μπορέσει να το διεκδικήσει και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα ετών από τις εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

9. Τι πρέπει να προσέξει ο κάθε ιδιοκτήτης;

Πρέπει όταν ανακοινωθεί ότι ξεκινά η υποβολή Δηλώσεων στο δήμο που έχει την ιδιοκτησία του, να συγκεντρώσει τα συμβόλαια που έχει στην κατοχή του και τα τοπογραφικά διαγράμματα ώστε να τα καταθέσει στο γραφείο κτηματογράφησης. Καλό θα ήταν να μην το κάνει τελευταία στιγμή για να αποφύγει την ταλαιπωρία. Η περίοδος δηλώσεων διαρκεί 3 μήνες, αλλά συνήθως δίνεται μια μικρή παράταση. Για το νομικό τμήμα της δήλωσής του πρέπει να κατατεθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου. Για το τεχνικό τμήμα απαιτείται κυρίως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

10. Μετά την κατάθεση της αίτησης τι ακολουθεί;

Μετά την κατάθεση της αίτησης και την επεξεργασία της, αφού περάσει διάστημα περίπου ενός χρόνου, θα του αποσταλούν ταχυδρομικά τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί για το ακίνητο. Πρέπει να τα ελέγξει με προσοχή ώστε να εντοπίσει αν υπάρχουν μικρά λάθη (π.χ. λάθος όνομα, ΑΦΜ). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνει αίτηση πρόδηλου σφάλματος ώστε να διορθωθεί. Αν εντοπίσει σημαντικές διαφορές, θα πρέπει να κάνει ένσταση για να καταθέσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Το ένα ενδεχόμενο είναι να θεωρηθεί ανεντόπιστο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κινηθεί εφόσον τα όρια του ακινήτου του είναι λάθος. Αν υπάρχει σημαντική αμφισβήτηση θα πρέπει να καταθέσει παλαιότερους τίτλους και Τεχνική Εκθεση Φωτοερμηνείας ή παλαιοτέρων τοπογραφικών. Στο μόνο ενδεχόμενο που δεν απαιτείται να κάνει ένσταση είναι αν το εμβαδόν του ακινήτου του είναι εντός των αποκλίσεων που αναφέρονται στο ίδιο φύλλο και αυτό διότι η ένσταση μπορεί να μην εξεταστεί.

Στην περίπτωση όπου το ακίνητό του ή μέρος αυτού διεκδικείται ως δασικό από το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να κάνει ένσταση στο Κτηματολόγιο, αλλά και αντίρρηση κατά την ανάρτηση των δασικών εκτάσεων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τόσο η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου όσο και η ανάρτηση δασικών χαρτών, δεν δημιουργούν προβλήματα στις ιδιοκτησίες αλλά αναδεικνύουν τα προβλήματα που τυχόν υπήρχαν και δεν ήταν γνωστά στους ιδιοκτήτες.

 

 

Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή