Ένωση Συλλ.Γονέων Δήμου Μαραθώνα : Ανακοίνωση για τη Λειτουργία Σχολικών Μονάδων σε Συνθήκες Έντονων Καιρικών Φαινομένων

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή μας, προκάλεσαν προβλήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας και κατέδειξαν αστοχίες, άτυχους χειρισμούς, έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας και γενικότερα παθογένειες της λειτουργίας των σχολείων, που προϋπήρχαν, αλλά εντάθηκαν υπό καθεστώς διαχείρισης κρίσης.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαραθώνος, εκφράζει την συμπαράστασή της στους τραυματισμένους μαθητές και εύχεται πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους και γρήγορη επιστροφή στα σχολεία τους.
Πέρα από κάθε άλλη παρατήρηση, η αποτύπωση της κατάστασης κάθε σχολείου, αποτελεί ευθύνη των διευθυντών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας στις 4-1-17, απέστειλε το συνημμένο σχετικό έγγραφο (με Αριθμ. Πρωτ.: 169) προς τους Διευθυντές/τριες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με το όποιο ζήτησε να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Συγκεκριμένα στο έγγραφο του Υπουργείου αναφέρετε :
«παρακαλούμε να ενημερώσετε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, ώστε μία ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων να ελέγξουν :
α) την ασφάλεια στην πρόσβαση των μαθητών στη σχολική τους μονάδα,
β) τη δυνατότητα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών μέσα στο σχολικό χώρο και
γ) τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος θέρμανσης του σχολείου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στα παραπάνω να ενημερώσουν άμεσα την αντίστοιχη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνσή σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής».

Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι, κάτι δεν λειτούργησε καλά σε αυτήν την περίπτωση και η παραπάνω οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ Δημοτικής αρχής και σχολικών μονάδων στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, δεν εφαρμόστηκε πλήρως σε όλα τα σχολεία.
Οι παραπάνω επισημάνσεις σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στη άσκηση στείρας κριτικής. Επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να κληθούμε, ίσως και άμεσα, να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Επιβάλλεται να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και αστοχίες στην ρεαλιστική κατανόηση των καταστάσεων, στην επικοινωνία και συνεργασίες, στις απαραίτητες ενέργειες και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Μοναδικός και κρίσιμος στόχος πρέπει είναι η προετοιμασία και η θωράκιση όλων των εμπλεκομένων, ώστε με συναίνεση, συνέργιες και γενικά δημοκρατική αντίληψη στο πλαίσιο των θεσμικών λειτουργιών, να καθοριστεί η εντός συγκεκριμένου πλαισίου ανάληψη λεπτομερών ενεργειών και μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων κρίσεων.
Με αυτό το σκεπτικό, καλούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), να συγκαλέσει το ταχύτερο δυνατό συντονιστική σύσκεψη, με θέμα «Λειτουργία Σχολικών Μονάδων σε Συνθήκες Έντονων Καιρικών Φαινομένων », με τη συμμετοχή όλων των κατά την κρίση της αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του Δήμου καθώς και όλων των διευθυντών των σχολείων και των συλλόγων γονέων.
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων, από την πλευρά της, προτείνει σε όλους τους συλλόγους γονέων να πραγματοποιήσουν κοινά διοικητικά συμβούλια με την Ένωση, με σκοπό τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.
Κοινός σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία των σχολείων τόσο για τους μαθητές όσο και για το διδακτικό προσωπικό.
Τονίζουμε ρητά, ότι από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να ανεχθούμε από τη Δημοτική Αρχή αδιαφορία, αδράνεια, έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες και παλινωδίες, που εκτός από την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Παιδείας του Δήμου μας, εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Rate this item
(0 votes)

Facebook Fanpage

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρα συνεργατών και αναγνωστών, τα οποία δημοσιεύονται με ευθύνη του συντάκτη του άρθρου κάθε φορά, και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές.
 
Για την δημοσίευση άρθρου, Δελτίου Τύπου, ενημέρωσης, παραπόνου κλπ. επικοινωνήστε με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
Τηλ.: 2103009878
Κιν.: 6947916568 
Viber: 6947916568
Κύλιση στην Αρχή